Get Adobe Flash player

AMT 8’s team are working

Author: Csosy – lhsn.hu ; Foto: AMT 8

The MH 86. Szolnok Helicopter Base is commanding helicopter pilots and technical experts for
the second year now out to Afganistan for the Hungarian Army’s Air Training-Pro Group (Air Mento Team).

Since there are little number of people with enough preparedness, it is not rare that some members of the
team are doing their second or even their third mission. The group is appointed voluntary and for that
there are strict rules for getting in. The Hungarian AMT group’s main task is to provide the Afgan Air Force
pilots and ground technicals further training, education and mentoring on the Mi-35.

The main motto for the mixed nation squadron (438 AEAS): One team one fight

A missziós munka a nemzetközi környezetben szerezhető felbecsülhetetlen értékű tapasztalat, a műveleti területen történő szakmai tevékenység, a harci helikopter vezetői, üzemeltetői önbecsülés, az Afganisztán sajátságosan gyönyörű tájai feletti repülések felejthetetlen élménye és a katonai kötelességtudat szerepel a jelentkezők elsődleges motivációjának okai között. Ezek sokszorosan megelőzik az anyagi juttatás nyújtotta lehetőségeket, a kívülállók szemében esetenként irigy sóvárgást keltő vonzást. A „profi” katona, csakúgy, mint minden magára valamit adó szakember, szeretne száz százalékot kihozni munkájából. A Magyar Honvédség szinte minden tisztje, gyermekkora óta készül olyan szakmai tevékenységre, melynek elsajátítottságát minden kétséget kizáróan csak műveleti körülmények között tudja önmagán leellenőrizni. Békeidőben erre nincs lehetőség. Az embert próbáló körülmények közötti bizonyítási vágy csakúgy, mint az önismeret bővítés lehetősége vonzó célponttá teszi Afganisztán laikus szemnek esetleg kietlennek tűnő hegyes- völgyes vidékeit.

A MH AMT alapvető feladata az afgán légierő harci helikopter pilótáinak és a MI-35 helikopter üzemeltetését végző műszaki szakembereinek továbbképzése, átképzése, oktatása, mentorálása. Cél az ország biztonságát önállóan megőrizni képes, nemzetközi környezetbe integrálható afgán légierő szilárd alapjainak megteremtése.

A feladat azonban nem csak kiképzés, mentori tevékenység, elméleti oktatás. Éles műveleti feladatok végrehajtása is szerepel a MH AMT műveleti utasításának sorai között. A nemzeti korlátozások áttekintése után 2011 derekától a csapat már részt vehet olyan repülési feladatok végrehajtásában is, melyek az Afgán Nemzeti Hadsereg (ANA), az afgán nép érdekét szolgálják. A fent említett feladatok közös jellemzője, hogy a rájuk vonatkozó fegyverzetalkalmazási szabályok, (Rules Of Engagement – ROE) kizárólag védelmi jellegű fegyveralkalmazást tesznek lehetővé. Előre tervezett, támadó jellegű harci feladatok végrehajtásában való részvétel a MH AMT állományának továbbra is szigorúan tiltott. Ezzel jellegében nem módosult a MH AMT tevékenysége, kinyílt azonban egy olyan lehetőség kapuja, amelyre sok harci helikopter pilótának évtizedeket kellett várnia.

A MH AMT feladatait több nemzeti környezetben, a 438 AEAG alárendeltségében hajtja végre, amerikai, cseh és horvát szakemberek közreműködésével. A mentor század irányítása amerikai kézben összpontosul, amerikai rendszerre épül. Nem ritka az olyan repülés, amikor afgán, amerikai, cseh, horvát, magyar pilóta és fedélzeti lövész egy kötelékben, egy feladat végrehajtásának érdekében tevékenykedik az afgán légtér egy szűk szegmensében.

A feladat nem veszélytelen. Ha valaki járt már Afganisztánban, valószínűleg hamar észrevette, hogy nem érdemes hasonlóságot keresni Magyarország zöld lankás dombjai, mezői és Afganisztán sziklás hegyei, völgyei között. Ha egyszerű repülési feladat végrehajtásának szempontjából elemezzük a terepet, akkor is lényegesen megnövekedett kockázati tényezőt kell elkönyvelnünk, de ez nem minden. Számolni kell az esetlegesen felbukkanó kis és nagy kaliberű kézifegyverek (gépkarabélyok, géppuskák, kis hatótávolságú kézi páncéltörő eszközök) , nagyobb kaliberű vállról indítható légvédelmi rakéta eszközök fegyverek, felbukkanásának lehetőségével is.

Habár a szövetséges erők tervezett kivonulásának ideje közeleg, a biztonsági helyzet kapcsán nem büszkélkedhetünk pozitív irányú változásokkal. A veszély mind a szárazföldi, mind a légi tevékenység mindennapos velejárója. A kockázat elemzés a személyzet dolga, de ha a kockázat egy bizonyos szintet meghalad a döntés az amerikai parancsnok kezében van. Ha „GO” kerül a kockázat elemző lap aljára, az állomány végrehajtja a feladatot. Senki sem gondol a legrosszabbra, de mindenki fel van készülve rá.

Az AMT tagjai kiváló, modern, a kor színvonalának megfelelő túlélő felszerelés készlettel rendelkeznek. A csőrőlhető repeszálló mellény, a műholdas vészjelző rádió és a kézi GPS berendezés csak egy részét képzi a közel 30 kg-os felszerelésnek, amiben a helikoptervezetők végrehajtják repüléseiket. A mellény kényelmesnek a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető. Viselését megkönnyíti azonban a tudat, hogy egy esetleges kényszerleszállást követően a személyzet biztonságos területre történő eljutásához felhasználható szinte minden elképzelhető eszközt tartalmaz.

A túlélő felszerelés biztosította lehetőségek kiaknázása felkészült embert kíván. A Magyarországi felkészülés része egy speciális túlélő kiképzés, mely folyamán a misszió tagjai mostoha körülmények között kényszerülnek gyakorlatban számot adni arról a tudásról, amit az elméleti oktatásokon sajátítottak el. A kiképzés része a társak esetleges sérüléseinek illetve a saját sérülések elsődleges ellátása is. A kiutazó állomány erre CLS (Combat Life Saver) kurzuson keretében készül fel.

Mindezek ellenére, különös, de a gyengébbik nem is gazdagon kiveszi részét a missziós tevékenységből. Mind hajózó, mind kiszolgáló, mind pedig adminisztratív munkaterületeken.

A családtól, szerettektől való hosszú idejű távollét, az idegen környezet is próbára teszi a katonák tűrőképességét. A tevékenység tempója szinte hajtja egymás után a napokat és az idő felgyorsulva „vágja a centit” a misszió mérőszalagjáról. Eközben az otthon várakozó családtagoknak, a megszokott napi gondok monotóniájával kell megküzdeniük, ami nehezen feldolgozható feszültséget gerjeszthet. A hasonló jellegű terhelések minimalizálása érdekében a missziót megelőzően és azt követően is, csoportos pszichológiai foglalkozások kerülnek végrehajtásra. A családtagokkal közös pszichotraining is része a hazai felkészítési folyamatnak.

A (438 AEAS) több nemzeti század jelmondata:

One team one fight!

Az MH AMT katonái, akik ennek a csapatnak egyik alappillérét képzik, olyan hátteret tudhatnak maguk mögött, mely a feladat végrehajtását lehetővé teszi, biztosítja és kiszolgálja. A szolnoki alakulat, az AMT türelmesen és néha aggódva várakozó családtagjai, valamint ne feledkezzünk meg a felkészítésében szerepet vállaló személyekről sem, értékes és fontos tagjai ennek a csapatnak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attention!

Dear Visitor! Our webpage is completely nonprofit, our editors doesn't have an income from this, but the hosting costs money, and we spend our own money to the open to the press events. Please, if you feel, support our work! More information you can find under the about us section. Thank you: LHSN.HU

Légi Huszárok SzolNok

(Aerial Hussars of Szolnok)

or even:

The HDF 86th Szolnok Helicopter Base airport's ICAO code. The ICAO is an aviation organization of the United Nations.

Sponsors
Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.