Get Adobe Flash player

The 10 member team will expand

Author: Ákos Balogh ; Foto: Tőzsér Gábor

Acreditation was given to the JTAC capability. The practical operation of the advanced flighcontrol
was shown at near Szolnok, by the corps of the Hungarian Army, in a complex task performance.

The MH 34. Bercsényi László Special Operation Battalion’s forward fligcontrolers were given the task
to monitor the close air suport, and also gave company for a VIP person.

The MH 25/88. Light Mixed Battalion gave company to the convoy and played the role of the inspector.

The MH 59. Szentgyörgyi Dezső Airbase were the one with JAS-39 Gripens who gave close air suport.

A JTAC a közvetlen tűz- és más jellegű légi támogatás leghatékonyabb formája napjaink harcterein. Előnye, hogy nincs helyhez kötve, mint a száraz­földi tüzéreszközök, a nehéz terep nem korlá­tozza a mozgását, ezért rövid idő alatt, nagy területeket képes lefedni.

A JTAC az a megfelelő minősítéssel rendelkező személy, aki egy előretolt állásból irányítja a harci repülőgépek csapásait a szárazföldi erők érdekében végrehajtott közvetlen légi támogatás során.

A sikeres közvetlen légi támogatás alap­pillérei tehát az előretolt repülésirányítók, akik bi­zonyították létjogosultságukat az aszimmet­rikus hadviselésben. JTAC-támogatás nélkül manapság már el sem képzelhető komolyabb hadművelet. Nagy jelentőséggel bír a ha­tékony és sikeres missziós feladat-végrehajtás, valamint a saját csapatok biztonságának megterem­tése terén.

A JTAC kifejezés alapvetően 2004 óta létezik, ekkor került sor az amerikai szárazföldi, légierős, haditengerészeti és tengerészgyalogos egységeknél alkalmazott légi támogató eljárások és kiképzési követelmények harmonizációjára. Ez természetesen a NATO hasonló tevékenységére is hatással volt.

A Magyar Honvédség vezetése felismerte, hogy Magyarország ezen a területen nagyban hozzá tud járulni a kollektív védelmi erőfeszítéshez, és már 2006-ban megkezdődött az első magyar előretolt repülésirányítók kiképzése. A képesség kialakítása 2009-től gyorsult fel.

A honvédség az amerikai követelmények szerinti egyetértési megállapodáshoz történt csatlakozás után, egy a program kialakításáért felelős szakembert jelölt ki.

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis elő­retolt repülésirányító csoportja repülésirányító tisztjeinek külföldi szakfelkészítése 2009 őszén kezdődött meg az amerikai légierő által üzemeltetett németországi Levegő-Föld Mű­veletek Iskolájában (Air-Ground Operations School, AGOS).

A Michigani Nem­zeti Gárdával, valamint az Ohioi Nemzeti Gár­dával való szoros együttműködés eredménye­ként 2009. december 15-én a Michigan állam­beli Grayling lőtéren, két hét gyakorlati felkészí­tést követően, sikeres JTAC-vizsgát tett az első magyar minősített előretolt repülésirányító.

A nemzeti gárdák támogatásával a kiképzés és a képesség fenntartása ez óta is folyamatos, az összes kijelölt magyar katona sikeresen teljesítette a szigorú feltételeket.

A Magyar Honvédség je­lenleg tíz minősített repülésirányítóval rendel­kezik, akik a 86. Szolnok Helikopter Bázis és a 34. Bercsé­nyi Miklós Különleges Műveleti Zászlóalj állo­mányába tartoznak. Ők adják az afganisztáni magyar kontingensek előretolt repülésirányítóit is.

Egy hosszadalmas folyamat megkoronázásaként szeptemberben került sor Magyarországon a hazai JTAC akkreditációjának utolsó előtti lépésére, melynek keretében – a  NATO történetében másodszor – az Egyesült Államok Egyesített Vezérkarának és a NATO Ramsteini Légierő Parancsnokságának a szakértői (összesen 3 amerikai, 1 olasz és 1 cseh) együtt vizsgálták meg és mérték fel az összhaderőnemi tűztámogatás végrehajtásának a hatékonyságát, a követelményeknek való megfelelését.

Az akkreditáció keretében ellenőrizték a hazai JTAC állomány feladat végrehajtási képességét, felszerelését, kiképzettségét, szervezeti- és létszámhelyzetét. Éles repülési feladatok keretében felmérték a közvetlen tűztámogatást (CAS – Close Air Support) végrehajtó Gripen és MI-24-es hajózó állomány felkészültségét is.

A négy napos ellenőrzés végén a bizottság előzetesen értékelte és összegezte a tapasztalatokat, mely alapján a magyar JTAC Programot akkreditációra alkalmasnak találta.

A hivatalos akkreditációs dokumentum 2012 novemberében érkezett meg a Honvédelmi Minisztériumhoz. Ezzel az akkreditációval Magyarország bizonyította JTAC képességét, a követelményeknek való megfelelését. A magyar JTAC képesség így láthatóvá vált Kanadától Ausztráliáig illetve Svédországtól Törökországig. A Magyar Honvédség előtt megnyílt a lehetőség a JTAC képesség hazai keretek közötti fenntartására, illetve a létszám további bővítésére saját szervezésben.

Az akkreditált magyar képesség mind az amerikai, mind a NATO előírásoknak maximálisan megfelel.

Az előretolt repülésirányítás gyakorlati működését 2012. november 26-án, hétfőn a Magyar Honvédség alakulatai egy komplex feladat végrehajtás keretében mutatták be Szolnok határában.

A bemutatón a Magyar Honvédség négy alakulata vett részt:

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állománya koordináltja a földi és légi műveletek végrehajtását, a közvetlen légitámogatás irányítását az előretolt repülésirányítókkal (JTAC), valamint Mi-24 harci helikopterekkel közvetlen légitámogatást, Mi-8/Mi-17 helikopterrel pedig sebesült, illetve védett személy kiemelését biztosította.

Az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj előretolt repülésirányítóval (JTAC) közvetlen légitámogatás irányítását végezte, illetve védett személyt kísért.

Az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj kísérte a konvojt és játsszotta az ellenerő szerepét.

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis pedig JAS-39 Gripen repülőgépekkel közvetlen légi támogatást biztosított.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attention!

Dear Visitor! Our webpage is completely nonprofit, our editors doesn't have an income from this, but the hosting costs money, and we spend our own money to the open to the press events. Please, if you feel, support our work! More information you can find under the about us section. Thank you: LHSN.HU

Légi Huszárok SzolNok

(Aerial Hussars of Szolnok)

or even:

The HDF 86th Szolnok Helicopter Base airport's ICAO code. The ICAO is an aviation organization of the United Nations.

Sponsors
Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.